miércoles, 9 de marzo de 2016


Title (Título): Charming Dog (Perro Encantador)
Dimensions (Dimensiones): 1500 x 1983 pixels
Medium (Técnica): Digital Art (Arte Digital)
Year (Año): 2016